as_cv_foto

Halkımın, temel evrensel insani değerler bütününde, etik olarak, bilgiyle ve bilinçle, yüksek yaşam kalitesi ile sürdürülebilir geleceğini yaratmak.
Halkımın egemenliği ve hukukun üstünlüğünü yaşamın her anında ve her alanında uygulamada tutmak.
Halkımın sorularına yanıt, sorunlarına çözüm, dertlerine derman olmak,
Bireysel başarıları kurumsal başarılara, kurumsal başarıları toplumsal ve ülkesel başarılara dönüştürmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk tarihine başarı hikâyeleri yazdırmak.
Halkımın tüm maddi ve manevi değerlerini ve kültürel zenginliğini korumak, yeniden milli kimliğimize ve tüm değerlerimize sahip çıkmak.
Halkımızı temsil eden Yüce Meclisimizi, halkımın layık olduğu saygınlığa, etkinlik ve verime kavuşturmak.
Ülkemiz siyasetini, devlet politikalarını ve siyasetçisini, doğrudan ve tarafsız olarak halkımızın çıkarlarını, milli ve manevi değerlerini gözeten politik hedefler doğrultusunda, halkımızla birlikte yeniden şekillendirmek ve yaratmak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk tarihine başarı hikâyelerini yazdıracak, vizyonuyla halkımızı aydınlatacak, yaratıcı ve yenilikçi düşünceleri ve reformlarıyla halkımızı ve ülkemizi çağdaş hukuk devleti kavramıyla ve uygulamalarıyla yeniden tanıştıracak,  temiz ve dürüst, iyi yetişmiş nitelikli insan yetiştirmek, desteklemek ve halkın hizmetine sunmak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geleceği olan dürüst, temiz, zeki, birikimli, çalışkan ve heyecanlı gençlerle buluşturmak.
Halkımı ve ülkemi her alanda geliştirmek, yükseltmek ve kronik sorunlarından kurtarmak.
Kıbrıs Türkü’nü sonu belli olmayan tehlikeli maceralara karşı korumak,.
Kim olursa olsun bireysel çıkarına göre siyaset yapanları engellemek.