Engelsiz Yaşam Evi’nin Açılamaması Büyük Bir Zaafiyet!

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Dünya Engelliler Günü dolayısı ile yayımladığı mesajda, bütün yurttaşlarının sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer almadığı, kaynaşmadığı, eşit olanak ve haklara sahip olmadığı toplumlarda birlik ve beraberlikten, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğine dikkat çekti.

Toplumun kırılgan grupları ile uyum ve beraberliğin sağlanmasının hukukun en temel ilkesi olan eşitlik ile mümkün olabileceğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve taleplerine kulak vermek açısından son derece önemli bir gün olduğunu vurguladı.

 Şehirler ulaşılabilir olmalı…

Sosyal ve ekonomik yaşama tam katılım ve eşitlik ilkesi doğrultusunda engelli yurttaşların üretken ve özgür bireyler olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri hususunda herkese görev düştüğünü belirten Savaşan, “engelli insanlarımızın, kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın hayatın bütün alanlarında yer alması, nitelikli ve erişilebilir eğitim imkanlarına sahip olması, şehirlerin ulaşılabilir yapıya kavuşturulması gibi son derece doğal taleplerinin yerine getirilmesinde ve bu bilincinin toplumun her kesimine yayılmasında hükümete, Cumhurbaşkanı’na, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine çok büyük görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Görev hükümetin ve ilgili bakanındır…

Engellilerimizin isdihdam sorunları başta olmak üzere diğer bütün sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesinde görevin hükümete ve ilgili bakana düştüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, ülkemiz için elzem bir ihtiyaç olan Engelsiz Yaşam Evi’nin halen açılamamasının büyük bir zaafiyet olduğuna vurgu yapta. Engelsiz Yaşam Evi’nin bir an önce açılması için ilgili bütün tarafları daha duyarlı olmaya davet eden Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar Engelli’ler için sorumluklarını yerine getiren kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve insanlara teşekkür ederek, engelsiz bir ülke diledi.