Eşitlik olmadan kadına Yönelik Şiddet Son Bulmaz

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü nedeniyle mesaj
yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya’da halen
ekonomik özgürlüğünü kazanamayan, psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınların olduğuna
dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddetin Nedeni Eşitsizlik!

Dünya’nın dört bir yanındaki kadınların evde, iş yerinde, siyasette ve hayatın pek çok alanında
eşitsizlik yaşadığını ifade eden Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddetin altında yatan asıl unsurun
eşitsizlikten ve kadına yönelik geleneksel tutumdan kaynaklandığına işaret etti.

Eşitliğin sadece yasalarda bulunmasının yetersiz olduğunun altını çizen Savaşan, düşünce
yapısında değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konudaki eğitimlerin ve farkındalık
çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Geleneksel Cinsiyet Rolleri Şiddeti Tetikliyor

Eşitsizliğe ve hiyerarşiye dayalı geleneksel cinsiyet rollerinin pekiştirildiği toplumlarda kadına
yönelik şiddet eğiliminin arttığına işaret eden Savaşan, Dünya’nın pek çok yerinde halen
kadınların yemeği yaktığı, cinsel ilişkiyi reddettiği ya da kocasının kurallarına uymadığı için
fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkat çekti.

Psikolojik Şiddet Çok Yaygın

Kadınların bedeninden çok ruh sağlığının hedef alındığını ifade eden Savaşan, kadınların daha
çok bağırma, korkutma, küfür veya hakaret, aile ve arkadaşlarla görüştürmeme, kıskançlık
bahanesiyle sürekli kontrol altında tutma, tehdit etme ve şantaj yapma gibi eylemlerle psikolojik
şiddete uğradığının altını çizen Ahmet Savaşan, bu konuda acilen
hem ailelere yönelik hem de işyerlerinde farkındalık eğitimlerinin yapılması ve kadınların
güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etkin Bir İşbirliği Gerekiyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde
yararlanması, kadınlara, kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan
eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespit edilerek, bunların en kısa sürede giderilmesi
gerekliliğini vurgulayan Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sivil toplum
kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, kamu kurumlarının ve üniversitelerin iş birliğinde çalışması
gerektiğini ifade etti.

Üzerimize Düşeni Yapmakta Kararlıyız

“Daha güçlü bireyler yetiştirmek ve kadına yönelik şiddet ile mücadele  konusunda daha duyarlı
bir toplum yapısına ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız” diyen Ahmet Savaşan, “hayat
arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar, bu
toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip olması çağdaşlığın bir gerekliliğidir. Bu
düşüncelerle; kadına yönelik şiddete ortak olmayacağızı, seyirci kalmayacağımızı, kadına karşı
şiddetle mücadelede, erkekler olarak üzerimize düşen görevi yapmakta kararlı olduğumuzu
belirtiriz” dedi.