Hasta Hakları Konusunda Çok Gerideyiz!

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Kuzey Kıbrıs’da insanların halen en temel hasta hakkı olan hastane ve hekim seçme hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Sağlık Turizmi Konsyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Hasta Hakları Günü dolayısıyla sağlık kuruluşlarındaki hastaları ziyaret ettiği bildirildi.
Sağlık hizmetlerinin “temel bir insan hakkı” olarak kabul edildiğini, sağlık hakkından kimsenin mahrum bırakılmaması gerektiğini, sosyal hukuk devletinin görevinin, bu hakkın bütün vatandaşlar için tam anlamıyla hayata geçirilmesi için gerekli bütün tedbirleri almak olduğuna dikkat çeken Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu konularda halen önemli eksiklikler bulunduğunu belirtti.

SAĞLIK HİZMETİ ULAŞILABİLİR, EŞİT VE ADİL OLMALI…

Sağlık alanında hangi model benimsenirse benimsensin, sağlık hizmetinin ulaşılabilir, eşit, adil bir şekilde ülkenin her yerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Savaşan, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasa tasarılarının uluslararası kurallara ve ülke şartlarına uygun hale getirilerek bir an önce yasallaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

HAKLARIN BAŞINDA KORUYUCU TEDBİRLERİN ALINMASI VAR…

Savaşan, Dünya’da hasta haklarının genel olarak, koruyucu tedbirlerin alınması, özgür seçim, hastaların vaktine saygı, kalite standartları, yenilik, gereksiz ağrı/acı ve sıkıntıdan sakınma, kişisel tedavi, hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik içinde hizmete ulaşma, bilgilendirme, kuruluşu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet, rıza ve izin, reddetme ve durdurma, güvenlik, dini vecibelerini yerine getirebilme, saygınlık görme, rahatlık, ziyaret, refakatçi bulundurma, müracaat, şikayet, dava ve tazminat, sürekli hizmet, düşünce belirtme gibi konuları kapsadığını belirtti.

ÜLKE İNSANI HAKLARININ NE OLDUĞUNU BİLMELİ…

Ülke insanının ilk önce haklarının neler olduğunu doğru olarak bilmesi gerektiğine dikkat çeken Savaşan, “hiç bir hak onun gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeden elde edilemez. Dolayısıyla haklarını bilmek ve onun için bir şeyler yapmak ve hemen ardından o hakları istemek ve kullanmak için çaba göstermek gerekir. Herkes sağlık hizmeti sunan kişi ve kurumlara karşı bu haklarının bilincinde olduğunu belirtmeli ve haklarını kullanmak istediğini ifade etmelidir” dedi.