Kadına Saygı Üzerine Kurulmuş Kültürümüz Egemen Olmalı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan 8 Mart  Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ülkemizde kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda halen istenilen yere gelinemediğinin altını çizen Savaşan; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespiti ve bunların en kısa sürede giderilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
KADIN VE KIZLARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL HEDEF OLMALI…
“Kadın ve kızlarımızın toplumsal konumlarının daha da güçlendirilmesi temel hedef olmalıdır” diyen Savaşan, kadının toplumdaki rolünün, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret etti.
KADINLAR EŞİT HAKKA SAHİP OLMALI…
Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemiyle, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ile yoksullukla mücadele, kalkınma ve refah arasında önemli bir bağ olduğunu ortaya koyduğuna da değinen Savaşan,  kadınların ücret, insan onuruna yakışır iş ve çalışma ortamı, barınma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi konularda eşit haklara sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.
KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA KARŞI ŞİDDET ORTADAN KALKMALI…
“Kadının sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi ve kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin ortadan kaldırılması, aynı zamanda beşeri değerlerimizin ve kadına saygı üzerine kurulmuş kültürümüzün gerektirdiği bir zorunluluktur” diyen Savaşan, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin kalkınmanın temeli olduğuna dikkat çekti.
Savaşan son olarak, ” savaştan ve şiddetten arındırılmış, insanca yaşam koşullarının ve eşitliğin egemen olacağı bir Dünya dileğiyle, özelde kadın emekçilerin, analarımızın ve genelde bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız” dedi.

http://www.kibrispostasi.com/savasan-kadina-saygi-uzerine-kurulmus-kulturumuz-egemen-olma