UBP Uzun Vadeli Hedeflerini Ve Vizyonunu Belirleyecek

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programında her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığını, siyasi partilerin gelişebilmesi için, değişimleri ve bunlardan dolayı meydana gelecek sonuçları önceden tahmin etmeleri, ortaya çıkacak fırsat ve tehditleri en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, bu biliçle hareket eden UBP’nin yeni stratejik planını oluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyeceğini söyledi.

“23 Şubat Cumartesi başlayacak ve altı gün sürecek stratejik planlama sürecinde, UBP’nin amaçlarına daha etkili ulaşabilmesi için, gerekli yollar, uygulanacak stratejiler, kullanılacak kaynaklar ve dikkat edilmesi gereken noktaların belirleneceğinin” altını çizen Savaşan, “amacımız UBP’de geçmişte görev yapmış seçilmiş ve atanmışlar ile bu gün görev alan yöneticiler ve partililerimizin etkin katılımı ile uzun vadeli hedeflerimizi ve vizyonumuzu belirlemektir” ifadelerini kullandı.

TEKNİK KOMİTELER ÇALIŞIYOR…

UBP’nin uzun yıllar iktidarda olduğunu ve hemen hemen bütün büyük projelerin altında imzası bulunduğunu ifade eden Savaşan, UBP’nin geçmişten günümüze ülke insanına hayatın bütün alanlarında sayısız hizmetler verdiğini, bu yeni dönemde de gerek geçmişte herhangi bir nedenden ötürü eksik bırakılanların tamamlanması gerekse de atılamayan adımların atılabilmesi için teknik komitelerin çalıştığını anlattı.

GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARLA CEVAP VERİLECEK…

Son kurultayın ardından partide birlik ve beraberliğin hakim olduğunu, geçmişe saygı duyularak, geleceğin ihtiyaçlarına çağdaş yaklaşımlarla cevap verebilmek için büyük bir çabanın ortaya konulduğuna vurgu yapan Savaşan, mevcut hükümetin seçimde şekillenen iradeye aykırı olarak çeşitli oyunlar ve Cumhurbaşkanlığı marifeti ile kurulmasının, UBP’yi proaktif muhalefet yapmaya motive ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi.

UBP OLASI BİR ERKEN SEÇİME HAZIR…

Mevcut hükmetin vaatleri ile icraatlarının örtüşmediğinin görüldüğünü ifade eden Ahmet Savaşan, halkın UBP’yi iktidarda görmek istediğini, fakat bunun ancak koşulların oluşması halinde değerlendirilebilecek bir konu olduğunu vurguladı. UBP’nin Genel Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve bütün milletvekilleri ile İlçe Başkanları, MYK ve PM üyeleri yanısıra diğer bütün yetkilileri ile etkin bir muhalefet yaptığını belirten Savaşan, UBP’nin olası bir erken seçime de hazır olduğunun altını çizdi.

HÜKÜMETİN TUTUMU KIBRIS TÜRK HALKI’NIN KONUMUNU ZAYIFLATIYOR…

Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunan UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, hükümetin Kıbrıs konusunda orak bir politikası olmamasının gerek içte gerekse de uluslararası platforumda Kıbrıs Türk Halkı’nı konumunu zayıflattığına dikkat çekti.

KIBRIS KONUSUNDA BÜYÜK BİR KEŞMEKEŞ VAR…

“Rum tarafının zenginlikleri ve yetkileri paylaşmak istemediğini gerek yurt içinde gerekse de yurt dığında dile getiren Dışişleri Bakanı bir bakıyorsunuz Amerika’ya gidiyor ve kendi görüşlerini hükümetin görüşleriymiş gibi sunuyor. Ayrıca yine aynı bakan hükümetin iki ortağının kabul etmediğini bildiğimiz alternatif çözüm önerilerinden bahsediyor. Aynı zaman diliminde Cumhurbaşkanı Akıncı çözüm fırsatını kendi kuşağının kaçırdığını, Rumların federasyon temelinde bir çözüm istemediğini kısa bir süre önce açıklamasına ragmen, Rum tarafının iki devletli çözümü dillendirmeye başladığı bir dönemde seçim kaygısı ile tekrardan federasyonu gündeme getirmeye çalışıyor. Kısacası böylesine önemli bir konuda keşmekeş yaşanıyor. Bizler bu yaşananları büyük bir zaafiyet olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

AKINCI’YI SEÇEN İRADE ORTADAN KALKMIŞTIR…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretinde Rum’ların iki devletli çözümü dile getirdiğini anımsatan Savaşan, Türkiye’nin alternatif çözüm önerilerinin konuşulması gerektiği konusundaki net duruşunun UBP’nin Kıbrıs politikası ile örtüştüğünü belirtti. Meclisteki partilerin görüşleri dikkate alındığında iki devletli çözümden yana olan milletvekillerinin sayısının 35, federasyonu savunanların ise 15 olduğuna dikkat çeken Savaşan, “gerek bu pencereden bakıldığında, gerekse de insanımızın çözümü Rum tarafının engellediğini gördükten sonraki tutumları değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçildiği gün ortaya çıkan iradenin artık geçerliliğini yitirdiği anlaşılıyor”.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM CESARETLE DİLE GETİRİLMELİ…

UBP’nin çözüme yönelik yeni formüllerin konuşulması gerektiği konusunda duruşunun net olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, yeni formüllerden bir tanesinin de 2 devletli çözüm olabileceğinin cesaretle ifade edilmesi gerektiğine inanç belirtti.