Yakındoğu Turizm İşletmeleri Genel Müdürü olarak organizasyon komitesi başkanlığını yürüttüğü toplantı, konferans ve kongreler.

NGS 2017-(3 – 5 NİSAN, 2017)

Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri-(15 Nisan 2017)

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FERTİLİTE VE MEME SAĞLIĞI”-(27 – 30 Nisan 2017)

Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi-(29 Nisan – 01 Mayıs 2016)

 “Fourth International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering”-(02 – 04 Temmuz 2016)

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi– (10-13 Kasım 2016)

“2nd Symposium & Workshop of NEU Compaction Simulator Center: Solid Dosage Formulation & Process Development: “QbD/PAT in Mind”-(13 – 14 Kasım 2015)

KKTC Su Temin Projesi Gezi Programı– (30 Temmuz-01 Ağustos 2015)

Sağlık Bilimleri Dekanlar Toplantısı– (28-30 Haziran 2015)

Veteriner Fakültesi Dekanlar Toplantısı-(01-04 Haziran 2015)

Association of Quality Assurance Agencies of the Islamic World (IQA Workshop)-(28-29 Mayıs 2015)

Böte Kurultayı Toplantısı-(06-09 Mayıs 2015)

Kedi Hekimliği Kongresi-(23-26 Nisan 2015)

Open Science Conference-(25-26 Mart 2015)

The International Biomedical Engineering Congress 2015 (IBMEC-2015)-(12-14 Mart 2015)

Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri‘Acil Serviste Kritik Hasta Bakımında Ekip Anlayışı’-(27 Şubat – 01 Mart 2015)

Eczacılık Accreditasyon Eğitim Kursu-(05-06 Aralık 2014)

International Art Colony-(10-19 Kasım 2014)

İkinci Geleneksel Kıbrıs Radyoteknoloji Günleri -(16-18 Ekim 2014)

Posterior Spinal Entrumantasyon Teknikleri Kursu -(04-07 Eylül 2014)

Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri Sempozyumu-(28 Şubat-1 Mart 2014)

Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı & Yönetim Kongresi-(22-25 Mayıs 2014)

Türk Ortodonti Derneği X. Bölgesel Toplantısı-(17-20 Mayıs 2014)

Veteriner Dermatoloji’de Bahar Günleri Toplantısı-(26-27 Nisan 2014)

Çocuk ve Spor Kongresi-(24-26 Nisan 2014)

Uluslar arası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı-(29 Ocak – 02 Şubat 2014)

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları 9. Gençlik Buluşması-(29 Ocak – 02 Şubat 2013)

Klimik Hepatit Akademisi Toplantısı-(24-26 Ocak 2013)

XVII. Diş Hastalıklar Ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı-(27-30 Ekim 2012)

İlahiyat Fakültesi Dekanları Toplantısı-(12-13 Ekim 2012)

Uluslararası Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı-(28-30 Haziran 2012)

Dünya Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Konferansı-(27-30 Haziran 2012)

Kuzey Kıbrıs Eczacılık Buluşması-(14 Mayıs 2012)

“SİMULATOR” Aided Accelerated Tablet Formulation Development Technique-(10-12 Mayıs 2012)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu-(09-14 Mayıs 2012)

İslam – Türk Tarihinde Kıbrıs Sempozyumu-(02-05 Mayıs 2012)

I.Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu-(26-29 Nisan 2012)

II.Psikodrama Sempozyumu-(16-18 Mart 2012)

Uluslararası Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Sempozyumu-(31 Ekim-5 Kasım, 2011)

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi – IV. World Congress of Turkish Literacy Magazines-(12-13 Ekim, 2011)

I.Uluslararası E-Sağlık ve Telemedicine Konferansı -I.Telepatoloji Sistemleri ve Uygulamaları Kursu-(10-12 Ekim, 2011)

Dünya Eğitim Teknolojisi Araştırmaları Konferansı-(06-10 Temmuz, 2011)

I.Uluslararası İngilizce Dil Eğitimi (ELT) Konferansı-(03-04 Haziran, 2011)

Küreselleşen Dünya’da Anayasal Demokrasi Toplantısı-(19-20 Mayıs, 2011)

Akdenizde İslam Medeniyetleri Uluslararası Konferansı-(01-04 Aralık, 2010)

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu-(26-27 Ekim 2010)

XII. Ulusal Anatomi Kongresi-(28 Ekim-1 Kasım, 2010)

Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji-(05-07 ekim, 2010)

XVII. Farmakoloji Eğitim Sempozyumu-(27-30 Mayıs, 2010)

Besin ve İlaç Etkileşimi Sempozyumu-(23-25 Mayıs, 2010)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 30. Başkanlar Konseyi Toplantısı-(21-24 Mayıs, 2010)

Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi-(19-21 Nisan, 2010)

Bilişim Kentleri Sempozyumu-(14-17 Mart, 2010)

Dünya Kardiyovasküler Hastalıklar Sempozyumu-(10-13 Şubat, 2010)

Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Konferansı-(28-30 Mayıs, 2009)

İmplantoloji’de İleri Cerrahi Teknikler Kursu-(01-02 Mayıs, 2009)

Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı-(04-07 Şubat, 2009)

Dünya Çiftçiler Birliği Akdeniz Komitesi Toplantısı (IFAP)-(27-29 Kasım, 2008)

Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(UECK)-(20-23 Ekim, 2008)

Uluslararası Akdeniz Havzası Bölgesel Su Toplantısı (WBM)-(09-11 Ekim, 2008)

Oral İmplantoloji Kursu-(24-27 Haziran, 2008)

Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu-(11-14 Aralık, 2007)

XII. Ulusal Psikoloji Ögrencileri Kongresi-(05-08 Temmuz, 2007)

Uluslararası Sağlık ve Hastahane Yönetim Kongresi-(01-03 Haziran, 2007)

Futbol Antreman ve Hareket Bilimi Sempozyumu-(26-27 Mayıs, 2007)

(VII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı-(03-05 Mayıs, 2007)

Uluslararası Çevre Konferansı: Yaşam ve Sürdürülebilirlik-(19-24 Şubat, 2007)

III. Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu-(23-25 Kasım, 2006)

Uluslararası Edebiyat Şöleni-(23-28 Ekim, 2005)

Uluslararası İşlemsel Zeka Konferansı-(27-29 Mayıs, 2004)

Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu-(11-13 Mart, 2004)

Zemin Mekaniği ve Jeoteknik Mühendisliği’nde Yeni Gelişmeler Uluslararası Konferansı-(29-31 Mayıs, 2003)

Eğitim Bilimleri Kongresi-(23-26 Ekim, 2002)

Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı-(24-25 Mayıs, 2002)