KKTC turizminin bilimsel temellerde gelişmesi ve ülkeye kongre turizmi başta olmak üzere alternatif turizm çeşitleri kazandırılmasına yönelik olarak pek çok projede görev alan Dr. Ahmet Savaşan, Yakın Doğu Turizm İşletmeleri Genel Müdürü olarak 100’e yakın ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve toplantının organizasyonunu yönetmiştir.

KONGRE, KONFERANS ve TOPLANTILAR:

NGS 2017-(3 – 5 NİSAN, 2017)

Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri-(15 Nisan 2017)

“ÇİFTLİK HAYVANLARINDA FERTİLİTE VE MEME SAĞLIĞI”-(27 – 30 Nisan 2017)

Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi-(29 Nisan – 01 Mayıs 2016)

“Fourth International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering”-(02 – 04 Temmuz 2016)

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi- (10-13 Kasım 2016)

“2nd Symposium & Workshop of NEU Compaction Simulator Center: Solid Dosage Formulation & Process Development: “QbD/PAT in Mind”-(13 – 14 Kasım 2015)

KKTC Su Temin Projesi Gezi Programı- (30 Temmuz-01 Ağustos 2015)

Sağlık Bilimleri Dekanlar Toplantısı- (28-30 Haziran 2015)

Veteriner Fakültesi Dekanlar Toplantısı-(01-04 Haziran 2015)

Association of Quality Assurance Agencies of the Islamic World (IQA Workshop)-(28-29 Mayıs 2015)

Böte Kurultayı Toplantısı-(06-09 Mayıs 2015)

Kedi Hekimliği Kongresi-(23-26 Nisan 2015)

Open Science Conference-(25-26 Mart 2015)

The International Biomedical Engineering Congress 2015 (IBMEC-2015)-(12-14 Mart 2015)

Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri‘Acil Serviste Kritik Hasta Bakımında Ekip Anlayışı’-(27 Şubat – 01 Mart 2015)

Eczacılık Accreditasyon Eğitim Kursu-(05-06 Aralık 2014)

International Art Colony-(10-19 Kasım 2014)

İkinci Geleneksel Kıbrıs Radyoteknoloji Günleri -(16-18 Ekim 2014)

Posterior Spinal Entrumantasyon Teknikleri Kursu -(04-07 Eylül 2014)

Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri Sempozyumu-(28 Şubat-1 Mart 2014)

Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı & Yönetim Kongresi-(22-25 Mayıs 2014)

Türk Ortodonti Derneği X. Bölgesel Toplantısı-(17-20 Mayıs 2014)

Veteriner Dermatoloji’de Bahar Günleri Toplantısı-(26-27 Nisan 2014)

Çocuk ve Spor Kongresi-(24-26 Nisan 2014)

Uluslar arası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı-(29 Ocak – 02 Şubat 2014)

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları 9. Gençlik Buluşması-(29 Ocak – 02 Şubat 2013)

Klimik Hepatit Akademisi Toplantısı-(24-26 Ocak 2013)

XVII. Diş Hastalıklar Ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı-(27-30 Ekim 2012)

İlahiyat Fakültesi Dekanları Toplantısı-(12-13 Ekim 2012)

Uluslararası Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı-(28-30 Haziran 2012)

Dünya Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Konferansı-(27-30 Haziran 2012)

Kuzey Kıbrıs Eczacılık Buluşması-(14 Mayıs 2012)

“SİMULATOR” Aided Accelerated Tablet Formulation Development Technique-(10-12 Mayıs 2012)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu-(09-14 Mayıs 2012)

İslam – Türk Tarihinde Kıbrıs Sempozyumu-(02-05 Mayıs 2012)

I.Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu-(26-29 Nisan 2012)

II.Psikodrama Sempozyumu-(16-18 Mart 2012)

Uluslararası Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Sempozyumu-(31 Ekim-5 Kasım, 2011)

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi – IV. World Congress of Turkish Literacy Magazines-(12-13 Ekim, 2011)

I.Uluslararası E-Sağlık ve Telemedicine Konferansı -I.Telepatoloji Sistemleri ve Uygulamaları Kursu-(10-12 Ekim, 2011)

Dünya Eğitim Teknolojisi Araştırmaları Konferansı-(06-10 Temmuz, 2011)

I.Uluslararası İngilizce Dil Eğitimi (ELT) Konferansı-(03-04 Haziran, 2011)

Küreselleşen Dünya’da Anayasal Demokrasi Toplantısı-(19-20 Mayıs, 2011)

Akdenizde İslam Medeniyetleri Uluslararası Konferansı-(01-04 Aralık, 2010)

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu-(26-27 Ekim 2010)

XII. Ulusal Anatomi Kongresi-(28 Ekim-1 Kasım, 2010)

Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji-(05-07 ekim, 2010)

XVII. Farmakoloji Eğitim Sempozyumu-(27-30 Mayıs, 2010)

Besin ve İlaç Etkileşimi Sempozyumu-(23-25 Mayıs, 2010)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 30. Başkanlar Konseyi Toplantısı-(21-24 Mayıs, 2010)

Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi-(19-21 Nisan, 2010)

Bilişim Kentleri Sempozyumu-(14-17 Mart, 2010)

Dünya Kardiyovasküler Hastalıklar Sempozyumu-(10-13 Şubat, 2010)

Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Konferansı-(28-30 Mayıs, 2009)

İmplantoloji’de İleri Cerrahi Teknikler Kursu-(01-02 Mayıs, 2009)

Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı-(04-07 Şubat, 2009)

Dünya Çiftçiler Birliği Akdeniz Komitesi Toplantısı (IFAP)-(27-29 Kasım, 2008)

Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(UECK)-(20-23 Ekim, 2008)

Uluslararası Akdeniz Havzası Bölgesel Su Toplantısı (WBM)-(09-11 Ekim, 2008)

Oral İmplantoloji Kursu-(24-27 Haziran, 2008)

Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu-(11-14 Aralık, 2007)

XII. Ulusal Psikoloji Ögrencileri Kongresi-(05-08 Temmuz, 2007)

Uluslararası Sağlık ve Hastahane Yönetim Kongresi-(01-03 Haziran, 2007)

Futbol Antreman ve Hareket Bilimi Sempozyumu-(26-27 Mayıs, 2007)

(VII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı-(03-05 Mayıs, 2007)

Uluslararası Çevre Konferansı: Yaşam ve Sürdürülebilirlik-(19-24 Şubat, 2007)

III. Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu-(23-25 Kasım, 2006)

Uluslararası Edebiyat Şöleni-(23-28 Ekim, 2005)

Uluslararası İşlemsel Zeka Konferansı-(27-29 Mayıs, 2004)

Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu-(11-13 Mart, 2004)

Zemin Mekaniği ve Jeoteknik Mühendisliği’nde Yeni Gelişmeler Uluslararası Konferansı-(29-31 Mayıs, 2003)

Eğitim Bilimleri Kongresi-(23-26 Ekim, 2002)

Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı-(24-25 Mayıs, 2002)