as_cv_foto

Bilgi toplumu üyesi olan; temel evrensel insani değerler bütününde, etik olarak, bilgiyle ve bilinçle yaşayan ve yaşatan, bilgi okuryazarı, aydınlık, yaratıcı ve yenilikçi düşünceleri, yüksek bilişsel özellikleri ve değişime açık zihniyle ve reformlarıyla halkımızı ve ülkemizi çağdaş uygulamalarla tanıştıracak ve zenginleştirecek, sevgi dolu, şefkâtli ve şifa kaynağı, temiz ve dürüst, iyi yetişmiş “nitelikli insan gücü” her şeyi belirleyici kritik öneme sahip tek kaynaktır.

Halkımın, temel evrensel insani değerler bütününde, etik olarak, bilgiyle ve bilinçle, yüksek yaşam kalitesi ile her alanda (eğitim, sağlık, turizm başta olmak üzere tüm alanlarda) sürdürülebilir geleceğini yaratmak, ancak onun bilgi toplumu üyesi olmasını hedefleyen her yaştaki nitelikli formal ve informal eğitimi ve bunları da içine alan yaşam boyu öğrenmeyi ve bilgi okuryazarlığını gerektirir. Bu temel ve amaç doğrultusunda, eğitim bilimleri ve tüm bilim ve uygulama alanlarının bakış açılarından disiplinlerarası işbirliği içinde her yaş, her seviye ve her alan için eğitim modellerinin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi projeleri yaşamsaldır.

Bu içerik ve nitelikteki projeler ve sonuçları, halkımın sorularına yanıt, sorunlarına çözüm, dertlerine derman olacak; bireysel başarıları kurumsal başarılara, kurumsal başarıları toplumsal ve ülkesel başarılara dönüştürecektir.