Sorunuz: Trafik kazalarını önlemek için ne yapacaksınız?

Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılması; gerekli alt yapının (yol, trafik işaret levhaları vd.) iyileştirilmesi; toplumsal duyarlılık ve dikkatin artırılması için gerekli faaliyetlerin (formal ve informal eğitim, farkındalık ve duyarlılık etkinlikleri vd.) gerçekleştirilmesi çalışmalarının yapılmasının takipçisi olacağım.