Haksızlığa Karşı Dik Durabilen İnsanların Çoğalması Şart!

İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 70. Yıldönümünde, Dünya’ya hakim olan küresel eşitsizliğin, insanlık dramları karşısında bile uluslararası kamuoyunun ikiyüzlülüğe varan duyarsız tutumunun vicdan sahibi herkesin içini sızlattığını vurgu yaptı.

DÜNYA’NIN DÖRT BİR YANINDAKİ ŞİDDET MİLYONLARI MAĞDUR EDİYOR…

İnsan haklarını korumaya yönelik sorumluluğun, her ne kadar devletlere ait birincil bir sorumluluk olsa da, bu görevin medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün kurum, kuruluş ve bireylerin kararlılıkla işbirliğini gerektirdiğine işaret eden Ahmet Savaşan, Dünya’nın dört bir yanındaki terör ve şiddet sarmalı milyonları mağdur ederken, insanlık için hiçbir sınıf, ırk, renk, cinsiyet ve din ayrımı yapılmaksızın insan haklarının ortak değer olarak kabul edildiği bir Dünya’nın kurulması için çaba sarfetme azminin artması gerektiğine işaret etti.

BAŞKALARININ HAKKI VE ÇIKARI İÇİN DE MÜCADELE EDİLMELİ…

Sadece kendi hakkı veya çıkarı için değil, başkalarının hakkı ve çıkarı için de mücadele edebilen, her türlü haksızlığa karşı onurlu ve dik durabilen sorumlu insanların ve kuruluşların çoğalması gerektiğine olan inancını belirten Ahmet Savaşan, “hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin bütün Dünyada kabul edilmesi dileğiyle bütün insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.